Myśl roku:

 "Każdą pracę wykonuj tak, jakby miała ona być ostatnią w życiu" - Marek Aureliusz

LOSY ABSOLWENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W JASZCZWI

Liczba uczniów, którzy po ukończeniu Gimnazjum w Jaszczwi kontynuowali naukę w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Gminy Jedlicze

Liczba uczniów, którzy po ukończeniu Gimnazjum w Jaszczwi kontynuowali naukę w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Gminy Jedlicze

Absolwenci szkoły

LOSY ABSOLWENTÓW Zespołu Szkół w Jaszczwi w latach 2004-2014

Co roku z uwagą przyglądamy się jakie są losy absolwentów z naszego gimnazjum? Zanim decyzję tę podejmie każdy przyszły absolwent naszej szkoły korzysta z porad rodziców, doradcy zawodowego, pedagoga, nauczycieli przedmiotów, wychowawcy oraz starszych koleżanek i kolegów. Bardzo przydatne są w tym wypadku również targi edukacyjne organizowane co roku w Krośnie. Zanim uczeń stanie się absolwentem szkoła przygotowuje każdego wychowanka do jak najlepszego ukończenia gimnazjum. A to zagadnienie wiąże się z odpowiednim rozwiązaniem arkuszy testów gimnazjalnych z przedmiotów humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych i z języka angielskiego. Już w roku poprzedzającym egzaminy zewnętrzne uczniowie rozwiązują przykładowe testy egzaminacyjne. Następnie dokonują analizy wraz z nauczycielami. Jest to jedno z wielu działań służących wyeliminowaniu błędów, które mogą popełnić podczas testów. Praca z arkuszami egzaminacyjnymi daje szansę naszym uczniom na rozwinięcie umiejętności rozwiązywania testu. Uczymy uczniów właściwego rozplanowania czasu pracy oraz prawidłowego kodowania odpowiedzi. Nauczyciele pracują również z uczniami kształcąc w nich umiejętność pisania prac literackich.

Aby przybliżyć społeczności lokalnej ich losy, gromadzimy i porządkujemy dane dotyczące wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Nasi absolwenci najczęściej wybierają szkołę średnią blisko miejsca zamieszkania. Stąd największym powodzeniem cieszą się szkoły w Jedliczu i Krośnie. Tylko pojedyncze osoby wybierają szkoły w innych miastach - w Jaśle, w Iwoniczu czy w Rzeszowie.

W roku szkolnym 2013/2014 nasze gimnazjum ukończyło 24 absolwentów. Spośród tej liczby 17 uczniów podjęło naukę

w liceach ogólnokształcących i liceum plastycznym. Kolejnych 7 uczniów zdecydowało się na trud nauki w technikach różnego typu mając na względzie zdobycie świadectwa dojrzałości i zawodu. Najczęściej wybieranymi przez uczniów kierunkami kształcenia są: technik informatyk, technik fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, technik mechanik.

Z uwagą czekamy na wyniki tegorocznych egzaminów zewnętrznych i wieści, do jakich szkół dostali się nasi tegoroczni absolwenci. Za wszystkich trzymamy kciuki.

 

    

© 2017 Bogdan Rzeźnik-Zubek

Slideshow is powered by Noobslide