Myśl roku:

 "Każdą pracę wykonuj tak, jakby miała ona być ostatnią w życiu" - Marek Aureliusz

Wzorowi uczniowie

Wzorowi uczniowie w pierwszym półroczu roku szkolnego 2015/2016 - Gratulujemy!

„Nauka jest niezmierzonym morzem dobrej wody.

Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony"

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaszczwi składa serdeczne podziękowanie Rodzicom za trud włożony w wychowanie i jednocześnie gratuluje uzyskania przez uczniów wysokich wyników w nauce.

Nagrody Burmistrza Gminy Jedlicze dla najlepszych uczniów za wybitne osiągnięcia dydaktyczne

3 nagrodauczniow29 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy w Jedliczu odbyło się spotkanie Pani Jolanty Urbanik - Burmistrza Gminy Jedlicze z najlepszymi uczniami szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu Gminy. Wśród najlepszych

Wzorowi uczniowie w I półroczu roku szkolnego 2014/2015

„Nie ma takiej osełki, która lepiej wyostrzałaby umysł

i zachęcałaby do zdobywania wiedzy niż pochwała”

Roger Ascham

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaszczwi składa serdeczne podziękowanie Rodzicom za trud włożony w wychowanie i jednocześnie gratuluje uzyskania przez uczniów wysokich wyników w nauce.

Wzorowi uczniowie w roku szkolnym 2014/2015 – Gratulujemy

„Jeśli nie wiesz do jakiego portu płyniesz, to żaden wiatr nie jest tobie przychylny”.

Seneka

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaszczwi składa serdeczne podziękowanie Rodzicom za trud włożony w wychowanie i jednocześnie gratuluje uzyskania przez uczniów wysokich wyników w nauce.

Wzorowi uczniowie w roku szkolnym 2013/2014 - Gratulujemy!

"Nie to jest najważniejsze, aby każde dziecko czegoś nauczyć,

ale to, by wzbudzić w każdym dziecku pragnienie nauczenia się czegoś".

JOHN LUBBOCK

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi składa serdeczne podziękowanie Rodzicom za trud włożony w wychowanie i jednocześnie gratuluje uzyskania przez uczniów wysokich wyników w nauce.

    

© 2017 Bogdan Rzeźnik-Zubek

Slideshow is powered by Noobslide