Myśl roku:

 "Każdą pracę wykonuj tak, jakby miała ona być ostatnią w życiu" - Marek Aureliusz

Sukces uczniów w Powiatowym Konkursie Plastycznym pt. „Mamo, tato nie pal !”

Zaszczytne I i II miejsce zdobyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Jaszczwi w Powiatowym Konkursie Plastycznym pt. „Mamo, tato nie pal !” Na konkurs wpłynęło 166 prac z 41 przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Krosna i powiatu krośnieńskiego.

Jury konkursu,

 w skład którego weszli przedstawiciele organizatorów (Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krośnie i Starostwa Powiatu Krośnieńskiego) oraz  artysta plastyk, pedagog sztuki Małgorzata Twardzik-Wilk, zdecydowało o przyznaniu w kategorii szkół podstawowych I i II miejsce uczennicom: Ariadnie Wróbel z klasy IV oraz Marii Uram z klasy VI. Opiekunem uczennic jest Pani Małgorzata Szafran-Szkaradek – nauczyciel plastyki. Gratulujemy sukcesu.

    

© 2017 Bogdan Rzeźnik-Zubek

Slideshow is powered by Noobslide