Myśl roku:

 "Każdą pracę wykonuj tak, jakby miała ona być ostatnią w życiu" - Marek Aureliusz

Projekty

Zajęcia laboratoryjne uczniów Gimnazjum w Jaszczwi na Politechnice Krakowskiej

Zajęcia dla uczniów prowadzone były na Wydziale Matematyki, Fizyki i Technologii Chemicznej przygotowane przez pracowników naukowych okazały się, podobnie jak poprzednim razem, bardzo ciekawe.

Na Wydziale Matematyki myślą przewodnią zajęć były słowa Arystotelesa: „Matematyka jest miarą wszystkiego”. Podczas ćwiczeń uczniowie zostali zapoznani z pojęciem boskiej proporcji, utrwalili swoją wiedzę na temat symetrii, a także poznali możliwości zastosowania twierdzenia Talesa w praktyce.

Czytaj więcej: Zajęcia laboratoryjne uczniów Gimnazjum w Jaszczwi na Politechnice Krakowskiej

Każde dziecko jest zdolne – Pierwsze uczniowskie doświadczenia droga do wiedzy

22 listopada 2011 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Jaszczwi uczestniczący w projekcie edukacyjnym „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” otrzymali upominki w postaci książki z bajkami „Bajkowy świat małych odkrywców”. Książki z bajkami otrzymali uczniowie uczestniczący w III etapie Projektu.

Czytaj więcej: Każde dziecko jest zdolne – Pierwsze uczniowskie doświadczenia droga do wiedzy

"Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy"

pierwszaki_1Dnia 16 czerwca 2011 r. w Zespole Szkół – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi odbył się pokaz efektów zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach III etapu Projektu "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy". Projekt ten finansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Czytaj więcej: "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy"

Wizyta Gimnazjalistów ze szkoły w Jaszczwi na Politechnice Krakowskiej

W sobotę 8 października 2011 r. w ramach projektu „Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informatycznych” uczniowie klasy I, II i III Gimnazjum w Jaszczwi uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych

Czytaj więcej: Wizyta Gimnazjalistów ze szkoły w Jaszczwi na Politechnice Krakowskiej

Z językiem angielskim w zjednoczonej Europie

Zespół Szkół w Jaszczwi  zrealizował projekt " Z językiem angielskim w zjednoczonej Europie", którego celem było wyrównanie szans edukacyjnych dzieci oraz stałe podnoszenie umiejętności językowych przez uczniów, którzy pragną szczególnie intensywnie rozwijać swoje zainteresowania i zdolności językowe. Jednym z założeń projektu była współpraca z innymi szkołami na wielu płaszczyznach nie tylko edukacyjnych.

Projekt "Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM W ZJEDNOCZONEJ EUROPIE " realizowany był w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Autorem projektu, a jednocześnie jego koordynatorem odpowiedzialnym za realizacje oraz finansowe rozliczenie projektu jest mgr Krzysztof Jucha - nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół w Jaszczwi. Dzięki podjętym działaniom w ramach projektu udało się zakupić nowoczesny sprzęt: telewizor LCD 32'', odtwarzacz DVD, radiomagnetofon oraz programy multimedialne i gry interaktywne do nauki języka angielskiego, które wzbogaciły komputerową pracownie językową. Wyposażono też biblioteczkę anglojęzyczna w książki, słowniki, rozmówki, repetytoria, bajki i baśnie dla najmłodszych. Większość tych pozycji dostępna jest wraz z płytami CD. Szkolna wideoteka wzbogaciła się o kilka filmów anglojęzycznych, które uatrakcyjniają prowadzone zajęcia języka angielskiego. Klasopracownia języka angielskiego została zaopatrzona w plansze i tablice edukacyjne pomagające uczniom w sposób wizualny uczyć się języka angielskiego. W ramach projektu przeprowadzono już jeden z trzech międzyszkolnych konkursów języka angielskiego. W konkursie gramatyczno-leksykalnym wzięło udział 12 uczniów z trzech szkół. Wszyscy uczestnicy otrzymali cenne nagrody książkowe oraz smaczny i słodki poczęstunek. W dalszej realizacji projektu oprócz stałych językowych zajęć pozalekcyjnych przeprowadzone zostały jeszcze dwa międzyszkolne konkursy języka angielskiego oraz występ młodych aktorów z teatrzyku szkolnego. Współpraca pomiędzy partnerskimi szkołami zakończyła się wspólnym projektem " Kraje anglojęzyczne".

Dotacja "Small grants" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, która sfinansowała projekt realizowany przez naszą szkołę umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych naszych uczniów oraz daje im możliwości dalszego rozwoju zdolności językowych przy pomocy nowoczesnych metod, technik i form pracy, które zapewnia bardzo dobrze wyposażony warsztat pracy nauczycieli anglistów.

    

© 2017 Bogdan Rzeźnik-Zubek

Slideshow is powered by Noobslide