Myśl roku:

 "Każdą pracę wykonuj tak, jakby miała ona być ostatnią w życiu" - Marek Aureliusz

Uczniowie Gimnazjum w Jaszczwi na Politechnice Krakowskiej

21 września 2013 r. uczniowie I, II i III klasy gimnazjum spędzili sobotę na zajęciach laboratoryjnych na Politechnice Krakowskiej. Połowa uczniów miała zajęcia

z chemii, a druga z fizyki. Był to kolejny wyjazd na zajęcia w pracowni chemicznej i pracowni fizycznej Politechniki Krakowskiej. Wyrażamy przekonanie, że po okresie nauki w gimnazjum i później w szkole średniej uczniowie z Jaszczwi zostaną studentami, a może i pracownikami naukowymi Politechniki Krakowskiej, czego im serdecznie życzymy.

    

© 2017 Bogdan Rzeźnik-Zubek

Slideshow is powered by Noobslide