Myśl roku:

 "Każdą pracę wykonuj tak, jakby miała ona być ostatnią w życiu" - Marek Aureliusz

Fizyka i chemia w laboratorium Politechniki Krakowskiej

Już po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół w Jaszczwi mieli okazję uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych z fizyki i z chemii na Politechnice Krakowskiej. Pracownicy Politechniki przygotowali dla naszych uczniów zestawy doświadczeń chemicznych i fizycznych. Każdy z uczniów miał możliwość samodzielnego wykonania każdego z tych doświadczeń. Podczas tego wyjazdu grupy biorące udział w zajęciach na Wydziale Fizyki zostali zaproszeni na wykład, gdzie obserwowali ciekawe zjawiska dotyczące magnetyzmu i elektryczności. Prowadzący dr Andrzej Osak wyjaśniał demonstrowane zjawisko, uczniowie obserwowali, wyciągali wnioski i mogli zadawać pytania. Mieli też możliwość samodzielnego wykonania wybranych doświadczeń. Każdy uczeń klasy IIG uczestniczący w wykładzie miał okazję do zweryfikowania swojej wiedzy, ponieważ zagadnienia demonstrowane na wykładzie dotyczyły ostatnio realizowanego działu na lekcjach fizyki. Na wielu twarzach pojawił się wyraz satysfakcji z racji posiadanej wiedzy.

W laboratoriach uczniowie pracowali parami. Każda para wykonała dwa ćwiczenia. Były to: wyznaczanie gęstości z wykorzystaniem prawa Archimedesa, wyznaczanie oporu i badanie jego zależności od temperatury, badanie wytrzymałości materiału, polaryzacja światła i wyznaczanie długości fali świetlnej.

Jak zawsze uczniowie pracowali z dużym zaciekawieniem, mimo iż każde nowe ćwiczenie było dla każdego zupełnie nowym obszarem w poszerzaniu wiedzy.

    

© 2017 Bogdan Rzeźnik-Zubek

Slideshow is powered by Noobslide