Myśl roku:

 "Każdą pracę wykonuj tak, jakby miała ona być ostatnią w życiu" - Marek Aureliusz

Dobre praktyki uczniów Zespołu Szkół w Jaszczwi na konferencji podsumowującej i upowszechniającej projekt innowacyjny

14 czerwca 2013 r. w sali Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza odbyła się Konferencja podsumowująca i upowszechniająca projekt innowacyjny pt. „Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informacyjnych”, w którym uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół w Jaszczwi. W obecności

Podkarpackiego Wicekuratora Oświaty, Koordynatora Projektu, przedstawicieli Jednostek Administracji Samorządowej, nauczycieli akademickich Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki oraz dyrektorów szkół, nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych uczących w gimnazjach Województwa Podkarpackiego uczniowie Zespołu Szkół w Jaszczwi: Dominika Twardzik, Brygida Bożek i Paweł Nikody przekazali swoje doświadczenia i wrażenia z uczestnictwa w realizacji zajęć pozalekcyjnych metodą projektów interdyscyplinarnych z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Dominika, Brygida i Paweł przedstawili prezentację „Jak żyć ekologicznie”, który bardzo dobrze został przyjęty przez grono zebranych gości, a być może zainspirował do podejmowania ekologicznych działań m.in. nauczycieli, dyrektorów i uczniów.

    

© 2017 Bogdan Rzeźnik-Zubek

Slideshow is powered by Noobslide