Myśl roku:

 "Każdą pracę wykonuj tak, jakby miała ona być ostatnią w życiu" - Marek Aureliusz

Zajęcia laboratoryjne uczniów z Jaszczwi na Politechnice Krakowskiej

Wyjazd na Politechnikę do Krakowa w dniu 29 września br., dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej oraz I i II gimnazjum  był wydarzeniem inaugurującym realizację nowego projektu „Wdrażanie innowacyjnych metod nauczania i nowej jakości kształcenia w ramach Programu Rozwojowego Zespołu Szkół w Jaszczwi”. Był to pierwszy

 z czterech wyjazdów w ramach w/w projektu. Głównym celem wyjazdu były zajęcia laboratoryjne na wydziałach chemii i fizyki.

 

Na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej pracowały dwie grupy uczniów. Zajęcia poprzedził wykład wprowadzający dotyczący zasad BHP w laboratorium chemicznym oraz tematu zaplanowanych ćwiczeń laboratoryjnych.  Prowadzący wyjaśnił uczestnikom czym są ciała stałe, jak zbudowane są kryształy oraz kiedy mamy do czynienia z cieczą przechłodzoną. Wykład wzbogacony został o niebanalne filmy i zdjęcia ilustrujące omawiane substancje, procesy i zjawiska. Taki wstęp dostatecznie wzbudził ciekawość uczniów, tak że z dużym zainteresowaniem przeszli do laboratorium, aby tam na własne oczy zobaczyć jak rosną kolorowe kryształy i zbadać ich właściwości. Wyposażeni w odzież ochronną (fartuchy i okulary) własnoręcznie przeprowadzali doświadczenia chemiczne dotyczące tematu wykładu.

Zajęcia z fizyki odbywały się na Wydziale Fizyki. Również tu zaproszono uczniów  na początek na wykład z fizyki. Miał on charakter demonstracyjno-badawczy. Prowadzący wyjaśniał na czym polega omawiane zjawisko, uczniowie przeprowadzali obserwacje prezentowanych procesów i wyciągali wnioski ucząc się w ten sposób lub popisując swoja wiedzą. Najciekawszą niewątpliwie częścią było uczestniczenie w wykonywaniu doświadczeń. Wykład dotyczył badań ruchu jednostajnego oraz zmiennego, zderzeń sprężystych, siły wyporu oraz wpływie środka ciężkości na ruch ciała. Po wykładzie każda grupa wykonywała pomiary i obliczenia na stanowiskach ćwiczeniowych, na których pracują studenci.  Wśród  pracujących uczniów było widać satysfakcję z własnej pracy, co na pewno wzmocniło w nich wiarę we własne możliwości.

Nie można zapomnieć o przyjaznej atmosferze całego wyjazdu. Pracownicy Wydziału Fizyki pokazali nam najciekawsze miejsca budynku, w którym pracują, a jest to zabytkowy budynek dawnego Pałacu Estery.

 

    

© 2017 Bogdan Rzeźnik-Zubek

Slideshow is powered by Noobslide