Myśl roku:

 "Każdą pracę wykonuj tak, jakby miała ona być ostatnią w życiu" - Marek Aureliusz

SKUTECZNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – INICJATYWA EDUKACYJNA SKIEROWANA DO UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

Nasza szkoła bierze udział w XI edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje Dane – Twoja Sprawa”. Program skierowany do uczniów i nauczycieli służy pozyskaniu praktycznych umiejętności sprzyjających skutecznej ochronie danych osobowych.

Głównym celem programu jest podniesienie kompetencji pedagogów i nauczycieli, oraz edukowanie dzieci i młodzieży, jak mają chronić dane osobowe w realnym, jak i w cyfrowym świecie.

Program „Twoje Dane – Twoja Sprawa” kierowany jest do tych,

którzy uważają, że odpowiednia wiedza i kształtowanie nawyków w obszarze ochrony prywatności i danych osobowych umożliwi dzieciom i młodzieży odpowiedzialne i bezpieczne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Program jest realizowany nieprzerwanie od 2009 roku pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka.

Zachęcam Uczniów, Nauczycieli i Rodziców do włączenia się w/w program i aktywne w nim uczestniczenie.

Bogdan Rzeźnik-Zubek

    

© 2020 Bogdan Rzeźnik-Zubek

Slideshow is powered by Noobslide