Myśl roku:

 "Każdą pracę wykonuj tak, jakby miała ona być ostatnią w życiu" - Marek Aureliusz

POLA NADZIEI, CZYLI MY DLA HOSPICJUM

Jak co roku w Niedzielę Palmową 14 kwietnia 2019 r. uczniowie naszej jaszczewskiej szkoły kwestowali na rzecz krośnieńskiego hospicjum, włączając się w akcję charytatywną Pola Nadziei. Młodzi wolontariusze z poszczególnych klas zbierali datki przy kościele parafialnym w Jaszczwi, ofiarowując darczyńcom symboliczny żonkil. Opiekę nad młodzieżą podczas kwesty sprawowały panie: Marta Zaborowska oraz Gabriela Biedroń- opiekunki Samorządu Uczniowskiego.

Zebrana kwota   w wysokości 815, 30 zł oraz 1 euro  została przekazana na konto Towarzystwa Przyjaciół Hospicjum.

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za hojność i zrozumienie oraz Proboszczowi Parafii Jedlicze za umożliwienie przeprowadzenia kolejnej akcji charytatywnej naszego szkolnego Koła Wolontariatu.

    

© 2017 Bogdan Rzeźnik-Zubek

Slideshow is powered by Noobslide