Myśl roku:

 "Każdą pracę wykonuj tak, jakby miała ona być ostatnią w życiu" - Marek Aureliusz

Bezpieczny przedszkolak – spotkanie z policjantem

Dnia 18 września 2018 r. w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie z policjantem. Tematem spotkania było utrwalenie z dziećmi zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i w domu. Pan policjant, w formie praktycznej, przypomniał podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię. Następnie wytłumaczył jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się o pomoc w sytuacji zagrożenia. Policjant poinformował i zademonstrował dzieciom  również, w  jaki sposób należy się zachowywać podczas ataku psa. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonego gościa. Na zakończenie wizyty przedszkolaki wręczyły panu policjantowi podziękowanie od wszystkich przedszkolaków.

    

© 2017 Bogdan Rzeźnik-Zubek

Slideshow is powered by Noobslide