Myśl roku:

 "Każdą pracę wykonuj tak, jakby miała ona być ostatnią w życiu" - Marek Aureliusz

Ogólnopolski test bezpieczeństwa 2015

Uczniowie klasy I  Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jaszczwiw dniu9 grudnia 2015 rokuprzystąpili do  Ogólnopolskiego Testu Bezpieczeństwa dla Pierwszoklasistów,którego celem  było sprawdzenie wiedzy oraz przypomnienie zasad bezpieczeństwa. Dzieci  odpowiadały na 15 pytań, umieszczonych na stronie www.bezpiecznypuchatek.pl.Test był nie tylko sprawdzeniem wiedzy uczniów o bezpieczeństwie, ale i formą zabawy. A nagrodą?  Nagrodą dla każdego uczestnika testu, okazała się satysfakcja z bezbłędnie wypełnionego testu (15 /15 pkt.) oraz zdobyta wiedza oBEZPIECZEŃSTWIE!

    

© 2017 Bogdan Rzeźnik-Zubek

Slideshow is powered by Noobslide