Myśl roku:

 "Każdą pracę wykonuj tak, jakby miała ona być ostatnią w życiu" - Marek Aureliusz

Profilaktyka w szkole – nauka przez zabawę i zajęcia praktyczne

W Zespole Szkół w Jaszczwi w ramach zajęć profilaktycznych zorganizowany został pokaz ratownictwa medycznego i zagrożeń wynikających z użytkowania dróg publicznych przez pieszych, rowerzystów

i kierowców samochodów. Podczas pokazu uczniowie gimnazjum mogli zapoznać się z zasadami udzielania pierwszej pomocy nie tylko tymi teoretycznymi, ale także praktycznymi. Gościem gimnazjalistów był p. Marek Barański w Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.

 

Młodsze dzieci z przedszkola oraz ze szkoły podstawowej mogły zobaczyć pouczającą "Baśń o złocistym ptaku". Jest to opowieść o dzielnym królewiczu i jego niezbyt uczciwych braciach, którzy wyruszają w świat aby odszukać złotego ptaka. Jednak tylko Piotr, dzięki pomocy zaczarowanego lisa potrafił tego dokonać, choć podczas wyprawy czekało go wiele pokus.

    

© 2017 Bogdan Rzeźnik-Zubek

Slideshow is powered by Noobslide