Myśl roku:

 "Każdą pracę wykonuj tak, jakby miała ona być ostatnią w życiu" - Marek Aureliusz

Komunikat

W dniach 26 X – 8 XI 2020r. zajęcia dla uczniów klas IV – VIII w Szkole Podstawowej w Jaszczwi będą odbywać się w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W pierwszym tygodniu (tj. 26 X 2020 – 30 X 2020) lekcje będą odbywać się w trybie zdalnym, zgodnie z podziałem godzin z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość za pośrednictwem e-dziennika. W związku z tym przypominamy, że obowiązkiem każdego ucznia jest bieżące odczytywanie wiadomości przesyłanych przez nauczycieli w e-dzienniku

Od wtorku (tj. 03.11.20) do prowadzenia lekcji on-line będzie wykorzystywana aplikacja Microsoft Teams.

Uczniowie klas I – III uczęszczają do szkoły i świetlicy zgodnie z obowiązującym podziałem godzin. Nauka tych uczniów odbywać się będzie stacjonarnie.

Przypominamy, że do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

    

© 2020 Bogdan Rzeźnik-Zubek

Slideshow is powered by Noobslide