Myśl roku:

 "Każdą pracę wykonuj tak, jakby miała ona być ostatnią w życiu" - Marek Aureliusz

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaszczwi wraz z gronem pedagogicznym serdecznie zapraszają Uczniów na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021, które odbędzie się 1 września (wtorek) według wcześniej podanego harmonogramu.

Wszyscy uczniowie przychodzą do szkoły w maseczkach bądź

w przyłbicach. Po wejściu do budynku dezynfekują ręce i udają się bezpośrednio na spotkanie z wychowawcami w przydzielonych salach. Po zajęciu miejsc w ławkach uczniowie mogą zdjąć zabezpieczenia ust i nosa. Nie obędzie się spotkanie ogólne z dyrektorem placówki na sali gimnastycznej.

Jedynie uczniom klasy I mogą w szkole towarzyszyć Rodzice, których obowiązują zasady reżimu sanitarnego (maseczki na twarzy, dezynfekcja rąk). Rodzice pozostałych uczniów nie mogą przebywać w budynku placówki.

Serdecznie zapraszamy!

    

© 2020 Bogdan Rzeźnik-Zubek

Slideshow is powered by Noobslide