Porządek inauguracji roku szkolnego 2020/2021 – 1 września 2020 r

Utworzono: piątek, 28, sierpień 2020 04:26
Administrator, dyrektor

Porządek inauguracji roku szkolnego 2020/2021 – 1 września 2020 r w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaszczwi

Klasy I – III – spotkanie z wychowawcami klas w szkole – godzina 8:30

Klasy I – VIII – Msza święta w kościele – godzina 9:00

Klasy IV – VIII – spotkanie z wychowawcami klas w szkole – godzina 10:00