Myśl roku:

 "Każdą pracę wykonuj tak, jakby miała ona być ostatnią w życiu" - Marek Aureliusz

OGŁOSZENIE!

W związku z odwołaniem zajęć lekcyjnych prosimy Rodziców i uczniów naszej szkoły o śledzenie informacji pojawiających się w e-dzienniku i stronie placówki. Nauczyciele na bieżąco będą zamieszczać informacje, polecenia, ćwiczenia do wykonania w domu. Sposób przekazania wykonanych zadań będzie określony w poleceniu.

Apelujemy do Rodziców o systematyczne sprawdzanie wpisów w e-dzienniku i dopilnowanie, aby dzieci wykonały zadania.

Propozycje materiałów dydaktycznych.

Zachęcamy wszystkich uczniów naszej szkoły do korzystania z e-zasobów zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej - Portal gov.pl www.gov.pl › web › edukacja.

Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe

Epodreczniki.pl

Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych

Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”

Portal lektury.gov.pl

Strona Centrum Nauki Kopernik

Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN Przystanek historia

Strona Krajowego Biura Programu eTwinning

Serwis Ninateka

Serwis Muzykoteka Szkolna

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

Serwis Telewizji Polskiej

Serwis Polskie Radio Dzieciom

Przypominamy o konieczności bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie pandemii COVID-19.

Dzieci, młodzież, dorośli nie powinni gromadzić się nawet w kilkuosobowych grupach. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i swoich najbliższy. Zachowujmy się odpowiedzialnie.

    

© 2020 Bogdan Rzeźnik-Zubek

Slideshow is powered by Noobslide