Myśl roku:

 "Każdą pracę wykonuj tak, jakby miała ona być ostatnią w życiu" - Marek Aureliusz

Komunikaty dla Rodziców, Uczniów i Nauczycieli na czas zawieszenia zajęć szkolnych i pozostawania dzieci w domach

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Nas wszystkich prosimy, aby czas zawieszenia zajęć szkolnych był czasem, w którym uczniowie pozostają w domach w celu zmniejszenia rozpowszechniania się koronowirusa. W związku z powyższym apelujemy do Rodziców o dopilnowanie, aby dzieci pozostały w domach na czas zawieszenia zajęć szkolnych, uczniów zaś o unikanie miejsc będących dużymi skupiskami ludzi np. centra handlowe.

Rodzicu,

- ze względu na bezpieczeństwo

zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca (czwartek) do 25 marca (środa);

  • - zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie www.epodręczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
  • - jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  • - przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • - rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • - śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dziennik elektroniczny i szkolną stronę internetową.

Uczniu,

  • - pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
  • - przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
  • - przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Nauczycielu,

- w czasie zawieszenia zajęć szkolnych wspieraj uczniów w nauce i przekaż im materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie obejmij opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, udostępnij im niezbędne materiały.

    

© 2020 Bogdan Rzeźnik-Zubek

Slideshow is powered by Noobslide