Myśl roku:

 "Każdą pracę wykonuj tak, jakby miała ona być ostatnią w życiu" - Marek Aureliusz

Rekrutacja na rok przedszkolny 2020/2021

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaszczwi informuje, że od 24.02.2020 r. do 04.03.2020 r. do godz. 14:30 odbędzie się postępowanie rekrutacyjne na rok przedszkolny 2020/2021.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola dostępny jest w przedszkolu, sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej – zsjaszczew.pl (poniższe linki)

Regulamin rekrutacji 2020/2021

Wniosek o przyjęcie dzicka do przedszkola

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie Rodzica samotnie wychowującego dzieci

 

    

© 2020 Bogdan Rzeźnik-Zubek

Slideshow is powered by Noobslide