Myśl roku:

 "Każdą pracę wykonuj tak, jakby miała ona być ostatnią w życiu" - Marek Aureliusz

Nabór do I klasy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaszczwi w roku szkolnym 2020/2021

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaszczwi informuje, że od 24 lutego do 4 marca 2020 roku odbędą się zapisy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021.

Zapisu należy dokonać w formie pisemnego zgłoszenia, które należy składać w sekretariacie placówki w godzinach: 7:30 – 14:30. Wzór zgłoszenia dziecka do szkoły jest dostępny
w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej.

Zgłoszenie o przjęcie do klasy I

    

© 2020 Bogdan Rzeźnik-Zubek

Slideshow is powered by Noobslide