Myśl roku:

 "Każdą pracę wykonuj tak, jakby miała ona być ostatnią w życiu" - Marek Aureliusz

Anonimowa skrzynka na sygnały

Informujemy, że na terenie szkoły funkcjonuje tzw. Anonimowa skrzynka na sygnały, która ma służyć wzmocnieniu współpracy pomiędzy rodzicami a szkołą.

OSOBY I INSTYTUCJE, DO KTÓRYCH MOŻNA ZGŁOSIĆ SIĘ O WSPARCIE
W SYTUACJACH WYMAGAJĄCYCH POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ I WYCHOWAWCZEJ

ÿ     Anonimowa Skrzynka na Sygnały

- Wychowawca/Nauczyciele

- Pedagog szkolny

- Dyrektor

- Pogotowie Ratunkowe 999

- Policja 997

- Straż Pożarna 998

1.Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie

ul. Parkowa 2, 38 – 404 Krosno, tel. 13 43 211 – 56

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu

ul. Rynek 5, 38-460 Jedlicze, telefon: (13) 44-847-54

3. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Gminie Jedlicze

ul. Rynek 5, 38-460 Jedlicze, tel. (13) 448 47 59

4. Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie

ul. Bieszczadzka 1, 38 – 400 Krosno, tel. (13) 437 57 32

5. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy

ul. Wojska Polskiego 41, 38-400 Krosno, (13) 432 62 95

6. Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy oraz Rodzin z Problemem Alkoholowym

ul. Rynek 3, 38-460 Jedlicze

7. Poradnia Zdrowia Psychicznego w Krośnie

ul. Grodzka 45, 38 – 400 Krosno, (13) 437 88 66

8. Poradnia Zdrowia Psychicznego Poradnia dla dzieci, młodzieży i rodzin - ul. Fredry 9,
ul. Hetmańska 120 Rzeszów, tel. (17)-854-80-00 (centrala)

9. Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Krośnie

ul. Wolności 3, 38 – 400 Krosno, tel. 13-437-52-40

10. Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno – Konsultacyjny w Krośnie

ul. Wolności 3, 38 – 400 Krosno, (13) 420 16 41

11. Niebieska Linia: 800 – 1200 – 02

12. Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123 – numer bezpłatny od 14:00 do 22:00

13. Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży 116 111

14. Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w Sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100

Plik do pobrania: Informacja

    

© 2017 Bogdan Rzeźnik-Zubek

Slideshow is powered by Noobslide