Myśl roku:

 "Każdą pracę wykonuj tak, jakby miała ona być ostatnią w życiu" - Marek Aureliusz

III sesja zwyczajna Młodzieżowej Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Jedliczu zwołuje III sesję zwyczajną Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu na dzień 13 marca 2019 r. na godzinę 1000 w sali narad Urzędu Gminy w Jedliczu przy ul. Rynek 5

    

© 2017 Bogdan Rzeźnik-Zubek

Slideshow is powered by Noobslide