Myśl roku:

 "Każdą pracę wykonuj tak, jakby miała ona być ostatnią w życiu" - Marek Aureliusz

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaszczwi ogłasza nabór do przedszkola na rok szkolny 2018/19 oraz dzieci 7-letnich do klasy I szkoły podstawowej.

Wnioski przyjmowane będą w dniach 12-19 lutego 2018 roku w godzinach 7:00-15:00 w budynku przedszkola i szkoły.

Wnioski można pobrać w przedszkolu, sekretariacie lub na stronie internetowej.

Poniżej wnioski do pobrania:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, w roku szkolnym 2018/2019

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA, KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA

    

© 2017 Bogdan Rzeźnik-Zubek

Slideshow is powered by Noobslide