Myśl roku:

 "Każdą pracę wykonuj tak, jakby miała ona być ostatnią w życiu" - Marek Aureliusz

Rekrutacja dzieci do dyżurujących Przedszkoli w Jaszczwi i w Jedliczu w okresie wakacyjnym

Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Jedliczu informuje, że Przedszkole w Jedliczu będzie w okresie od 01.07.2015 r. do 31.07.2015 r. pełniło dyżur wakacyjny dla dzieci uczęszczających do Przedszkola w Jaszczwi, w Jedliczu, w Potoku i w Żarnowcu.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaszczwi informuje, że Przedszkole w Jaszczwi będzie w okresie od 03.08.2015 r. do 31.08.2015 r. pełniło dyżur wakacyjny dla dzieci uczęszczających do Przedszkola w Jaszczwi, w Jedliczu, w Potoku i w Żarnowcu.

Zapisy do dyżurujących przedszkoli będą prowadzane

poprzez złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do dyżurującej placówki.

Wnioski wypełniają i zapisu dokonują rodzice (prawni opiekunowie) osobiście w sekretariacie Szkoły w Jaszczwi lub Przedszkola w Jedliczu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu:

  • Szkoła w Jaszczwi: 134312212
  • Przedszkole w Jedliczu: 134222025

Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci uczęszczające do dyżurującego przedszkola, a następnie dzieci z innych przedszkoli.

Harmonogram zapisów:

  • od 18 maja do 29 maja 2015 r. - dyżurujące przedszkole i szkoła będą przyjmowały wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny.
  • 1 czerwca 2015 r. - w dyżurujących placówkach zostaną opublikowane listy dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny.

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny będzie podpisanie umowy przez rodziców/prawnych opiekunów w terminie 14 dni od opublikowania list dzieci przyjętych na dyżur.

    

© 2017 Bogdan Rzeźnik-Zubek

Slideshow is powered by Noobslide