Myśl roku:

 "Każdą pracę wykonuj tak, jakby miała ona być ostatnią w życiu" - Marek Aureliusz

Rekrutacja dzieci do Przedszkola i do I klasy Szkoły Podstawowej w Jaszczwi

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaszczwi informuje, że od 2 marca do 20 marca 2015 r. trwają zapisy dzieci na rok szkolny 2015/2016 do:

  1. Samorządowego Przedszkola w Jaszczwi
  2. Klasy I szkoły podstawowej (rocznik 2008, 2009)

Zapisu dokonują rodzice (prawni opiekunowie) osobiście w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30.

Wszelkie informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły lub pod nr telefonu 134312212.

    

© 2017 Bogdan Rzeźnik-Zubek

Slideshow is powered by Noobslide