Myśl roku:

 "Każdą pracę wykonuj tak, jakby miała ona być ostatnią w życiu" - Marek Aureliusz

PODZIĘKOWANIE DLA RODZICÓW/PRZYJACIÓŁ SZKOŁY zaangażowanych w życie szkoły w roku szkolnym 2019/2020

„ Trzeba życzliwości i dobroci, aby pomagać. Trzeba wielkości ducha, aby pomagać bezinteresownie. Trzeba odwagi, aby nie zważając na przeszkody, wytrwale i do końca wyciągać przyjazną dłoń.” J.P. II

Drodzy Rodzice!

Rok szkolny 2019/2020 dobiegł końca. W tym roku rodzice odegrali szczególnie ważną rolę w procesie edukacji dzieci, zwłaszcza od momentu wprowadzenia nauczania zdalnego. Pragniemy zapewnić, że Państwa trud został przez nas doceniony.

Dzień zakończenia roku szkolnego to

szczególny moment w życiu uczniów, rodziców i nauczycieli. Większość uczniów cieszy się z dobrych ocen i z nadzieją na lepsze wyniki oczekuje kolejnego roku nauki. W perspektywie znajdują się dwa miesiące beztroskiego wypoczynku od obowiązków szkolnych i nauki. W tym roku zakończenie roku szkolnego przebiegło w nieco innej atmosferze. Istnieje jednak szansa, że we wrześniu uczniowie znów zasiądą w swoich szkolnych ławkach.

Jest to okazja do podsumowań i refleksji dotyczących różnych obszarów życia i funkcjonowania szkoły. Wiele naszych działań dydaktycznych i wychowawczych nie byłoby możliwych bez wsparcia, którego udzieliła nam Rada Rodziców.

W imieniu całego grona pedagogicznego i niepedagogicznego, uczniów i swoim własnym składam serdeczne podziękowania Radzie Rodziców za owocną pracę dla uczniów i szkoły w mijającym roku szkolnym oraz za wspieranie działań szkoły na rzecz jej wychowanków. Dzięki wspólnej pracy mogliśmy zrealizować wiele cennych inicjatyw uczniów, poprawić oraz wzbogacić wyposażenie sal lekcyjnych. Szczególne podziękowania kieruję w stronę członków Rady Rodziców, których zaangażowanie wspierało sprawną i skuteczna działalność całej Rady. Wyrazy wdzięczności składam także na ręce przedstawicieli rodziców wszystkich klas i grup przedszkolnych, którzy efektywnie pracowali, byli oddani sprawom szkoły dla dobra całej społeczności uczniowskiej. Wspólnie z Radą Rodziców udało nam się stworzyć miłą, przyjazną i partnerską atmosferę, w której łatwiej mogliśmy rozwiązywać pojawiające się problemy.

Życzymy wytrwałości i sukcesów w Państwa codziennej pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Liczymy na Państwa pomoc i również owocna współpracę w nowym roku szkolnym. Wszystkim życzymy słonecznych, pełnych radości i życiowego optymizmu wakacji.

                                                           Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaszczwi

                                                            Tomasz Fortuna

    

© 2020 Bogdan Rzeźnik-Zubek

Slideshow is powered by Noobslide