Myśl roku:

 "Każdą pracę wykonuj tak, jakby miała ona być ostatnią w życiu" - Marek Aureliusz

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaszczwi informuje, że od 20 marca 2017 roku do 30 marca 2017 roku trwają zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Jaszczwi na podstawie pisemnego zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.

Zapisy do świetlicy szkolnej dla uczniów klas I i III Szkoły Podstawowej w Jaszczwi rozpoczynają   się z dniem 20 marca 2017 roku i kończą z dniem 30 marca 2017 r.

Informuję, że opieką świetlicową objęci będą uczniowie klas I i III, których obydwoje rodzice pracują. Prawidłowo wypełnioną, kompletną kartę zapisu należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Wzór zgłoszenia dziecka do szkoły podstawowej i wzór karty zapisu dziecka do świetlicy szkolnej są dostępne w sekretariacie szkoły.

    

© 2017 Bogdan Rzeźnik-Zubek

Slideshow is powered by Noobslide