EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Utworzono: poniedziałek, 31, maj 2021 16:36
Administrator, Janina Lubaś

Wtorek, 25 maja 2021r., był pierwszym dniem egzaminu ósmoklasisty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaszczwi. Punktualnie o godzinie 9:00 uczniowie przystąpili do egzaminu z języka polskiego. Następnego dnia, 26 maja, zmagali się z „królową nauk” i rozwiązywali zadania z matematyki. W trzecim dniu, 27 maja, ósmoklasiści zdawali egzamin z języka angielskiego. Po języku angielskim uczniowie mogli wreszcie odpocząć, ponieważ zakończyła się sesja egzaminacyjna.

Egzamin ósmoklasisty 2021 różnił się od tych z lat ubiegłych, ze względu na pandemię koronawirusa. Uczniowie zdawali egzamin w ścisłym reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i Ministerstwo Edukacji i Nauki, a zatwierdzonymi przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Naszym ósmoklasistom życzymy wysokich wyników oraz dostania się wymarzonej szkoły średniej. Powodzenia!!!