Myśl roku:

 "Każdą pracę wykonuj tak, jakby miała ona być ostatnią w życiu" - Marek Aureliusz

Rekrutacja dzieci do szkoły podstawowej i do przedszkola

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaszczwi informuje, że od 22 lutego do 5 marca 2021 roku odbędą się zapisy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły do klasy pierwszej i do przedszkola na rok szkolny 2021/2022.

Zapisu należy dokonać w formie pisemnego zgłoszenia. Wnioski są dostępne w sekretariacie szkoły lub można je pobrać poniżej . Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie -13 43 122 12.

Zarządzenie nr 23/2021 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 27 stycznia 2021 r.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA

OŚWIADCZENIE

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W JASZCZWI

ZGŁSZENIE PRZYJĘCIA DZIECKA Z OBWODU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JASZCZWI

    

© 2020 Bogdan Rzeźnik-Zubek

Slideshow is powered by Noobslide