Odwiedź nową stronę internetową szkoły: kliknij

 MYŚL ROKU: "Każdą pracę wykonuj tak, jakby miała ona być ostatnią w życiu" - Marek Aureliusz

Rekrutacja dzieci do szkoły podstawowej i do przedszkola

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaszczwi informuje, że od 22 lutego do 7 marca 2022 roku odbędą się zapisy dzieci do klasy pierwszej i do przedszkola na rok szkolny 2022/2023.

Zapisu należy dokonać w formie pisemnego zgłoszenia. Wnioski i deklaracje wraz z załącznikami są dostępne w przedszkolu, sekretariacie szkoły lub można je pobrać poniżej .

Wypełnione dokumenty należy składać w terminie od 22.02.2022 r. do 07.03.2022 r. do godziny 14:30 w budynku przedszkola, sekretariacie szkoły. Można też skorzystać ze skrzynek pocztowych umieszczonych przy głównych wejściach do budynków szkoły i przedszkola.

Rodzice dzieci uczęszczających już do naszego przedszkola mogą otrzymać „Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/ 2023” od wychowawców grup w ustawowym terminie.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie -13 43 122 12, 13 43 122 42.

Załączniki:

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Jaszczwiw Jaszczwi

Zarządzenie nr 18/2022 Burmistrza Gminy Jedlicze

Klauzula informacyjna klasa I

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W JASZCZWI

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA Z OBWODU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

 

 

 

    

© 2010-2022 Bogdan Rzeźnik-Zubek

Slideshow is powered by Noobslide