Odwiedź nową stronę internetową szkoły: kliknij

 MYŚL ROKU: "Każdą pracę wykonuj tak, jakby miała ona być ostatnią w życiu" - Marek Aureliusz

Podstawowe informacje o szkole

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaszczwi wchodzą Samorządowe Przedszkole, szkoła podstawowa oraz gimnazjum. Szkoła Podstawowa nosi imię Armii Krajowej.

Szkoła położona jest na terenie wsi Jaszczew w gminie Jedlicze, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi jest szkołą nowoczesną, przyjazną, innowacyjną, przygotowującą absolwentów do samodzielnego funkcjonowania w otaczającym świecie, nastawionych na osiąganie sukcesów. Szkoła zapewnia warunki umożliwiające wszechstronny rozwój ucznia twórczego wrażliwego, samodzielnego, otwartego na problemy regionu, kraju, Europy.

Program szkoły ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby, umożliwiający wszechstronny rozwój osobowości. Każdy uczeń korzysta z najnowszych zdobyczy techniki informacyjnej i informatycznej, rozwija swoje zainteresowania, zdolności, uczy się metodami aktywnymi. Nad jego rozwojem czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania i wychowania.

Samorządowe Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i uczniom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.

Myślą przewodnią całej społeczności szkolnej są słowa Goethe'go "Bogactwo i sławę zdobywa się usilną pracą. Nie dość jest wiedzieć - trzeba strać się swą wiedzę zużytkować. Nie dość chcieć - trzeba czynić".

 

 

 

 

    

© 2020 Bogdan Rzeźnik-Zubek

Slideshow is powered by Noobslide