Myśl roku:

 "Każdą pracę wykonuj tak, jakby miała ona być ostatnią w życiu" - Marek Aureliusz

„Naród składa się z jednego pokolenia żyjących i wielu pokoleń umarłych…"

„Naród składa się z jednego pokolenia żyjących i wielu pokoleń umarłych…" Cyprian Kamil Norwid
Zwyczajem lat ubiegłych, uczniowie klas VI i VII Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaszczwi uporządkowali miejsca pamięci narodowej w naszej okolicy. Wraz z opiekunami Panią Janiną Lubaś i Panem Mirosławem Izowitem uprzątnięto groby żołnierzy z okresu I wojny światowej, które znajdują się w pobliskim lesie. Zapalono także symboliczne znicze.
Uporządkowano również teren

wokół pomnika upamiętniającego dwudziestą rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczniowie klasy V i VI złożyli kwiaty, zapalili znicze i minutą ciszy oddali hołd bezimiennym bohaterom narodowym. Była to dla uczniów okazja do refleksji i zadumy nad życiem i przemijaniem, a jednocześnie – lekcja patriotycznego wychowania.

    

© 2020 Bogdan Rzeźnik-Zubek

Slideshow is powered by Noobslide