Myśl roku:

 "Każdą pracę wykonuj tak, jakby miała ona być ostatnią w życiu" - Marek Aureliusz

KILOMETRY DOBRA

Propagując ideę wolontariatu w naszej szkole, po raz drugi przystąpiliśmy do akcji charytatywnej Kilometry Dobra. Jest to stworzona w Polsce międzynarodowa kampania dobroczynna, jedyna, w której co roku mogą wziąć udział organizacje z całego świata. My postanowiliśmy odpowiedzieć na prośbę Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Uczniowie klasy IV i V zebrali w sumie 206 złotych, które zostały przekazane do fundacji. Jako opiekun Koła Wolontariatu dziękuję uczniom klasy IV i V za ofiarność i zaangażowanie.

    

© 2017 Bogdan Rzeźnik-Zubek

Slideshow is powered by Noobslide