Myśl roku:

 "Każdą pracę wykonuj tak, jakby miała ona być ostatnią w życiu" - Marek Aureliusz

W dniu Święta Zmarłych…

„Tu jest pamięć i tutaj świeczka.

Tutaj napis i kwiat pozostanie.”

Joanna Kulmowa

W dniu Święta Zmarłych przychodzimy na cmentarze. Rozmyślamy, pochylamy się w zadumie nad grobami przodków, krewnych i przyjaciół.

Składamy kwiaty nie tylko na grobach najbliższych lub znajomych. Odwiedzamy także mogiły tych, którzy za naszą Ojczyznę oddali swe, często bardzo młode, życie. Pamiętamy o żołnierzach,

dowódcach i partyzantach, którzy polegli walcząc bohatersko w obronie naszej Ojczyzny. W sposób szczególny czynimy to wobec tych, których mogiły są bezimienne - często takie miejsca spoczynku spotkać można w lesie.

W tym roku miejsca pamięci narodowej w naszej okolicy uporządkowali uczniowie klasy II i III gimnazjum Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaszczwi z opiekunami Panią Janiną Lubaś i Panem Mirosławem Izowitem. Uporządkowano groby żołnierzy z okresu I wojny światowej, które znajdują się w pobliskim lesie. Zapalono także symboliczne znicze.

Uprzątnięto również teren wokół odnowionego pomnika ufundowanego z okazji dwudziestej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczniowie złożyli kwiaty, zapalili znicze i minutą ciszy oddali hołd bezimiennym bohaterom narodowym. Była to dla uczniów okazja do refleksji i zadumy nad życiem i przemijaniem, a jednocześnie – lekcja patriotycznego wychowania.

    

© 2017 Bogdan Rzeźnik-Zubek

Slideshow is powered by Noobslide