Myśl roku:

 "Każdą pracę wykonuj tak, jakby miała ona być ostatnią w życiu" - Marek Aureliusz

Bezpieczny przedszkolak – spotkanie z policjantem

Dnia 11 września 2017 r. w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie z policjantem. Tematem spotkania było utrwalenie z dziećmi zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i domu. Pan policjant przypomniał podstawowe zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię. Przedszkolaki dowiedziały się,

jak bezpiecznie podróżować, jak ważne jest zapinanie pasów bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem. Przypominał również o konieczności noszenia ubrań i obuwia posiadającego elementy odblaskowe. Wytłumaczył jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się o pomoc w sytuacji zagrożenia. Starsze przedszkolaki miały możliwość zastosowania swojej wiedzy w praktyce podejmując odpowiednie działania, które oceniał policjant podczas wspólnego spaceru. Na zakończenie wizyty przedszkolaki wręczyły Panu policjantowi podziękowanie a On obdarował dzieci słodkościami.

    

© 2017 Bogdan Rzeźnik-Zubek

Slideshow is powered by Noobslide