Myśl roku:

 "Każdą pracę wykonuj tak, jakby miała ona być ostatnią w życiu" - Marek Aureliusz

Góra Grosza- koniec akcji i podsumowanie

Już po raz kolejny wychowankowie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego postanowili przystąpić do ogólnopolskiej akcji Radia Lublin oraz Towarzystwa Nasz Dom „Góra grosza”, z której dochód przeznaczony jest na pomoc dzieciakom w trudnej sytuacji życiowej, przebywającym w rodzinach zastępczych, bądź w Domach Dziecka. W tym roku wszyscy stanęli na wysokości zadania. Udało nam się bowiem przygotować, aż 30 kg monet!!! Przełożyło się to na kwotę 395zł 73 gr.

Trzeba tu koniecznie wspomnieć o niesamowitym zaangażowaniu naszych przedszkolaków, które dopingowane przez swe panie wychowawczynie, zebrały niebagatelną kwotę : 191 zł 91 gr. , czyli ponad 10 kg monet!!! Bardzo serdecznie Wam dziękujemy za pomoc i wsparcie tej szlachetnej akcji.

Ponadto rozstrzygnięto szkolny konkurs na klasową „górę grosza”. Wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce- klasa II SP

II miejsce –- IIG

III miejsce- I G

IV miejsce – IV SP

V miejsce- IIISP

VI miejsce -IIIG

VII miejsce- VSP

VII miejsce- VI

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i bardzo dziękujemy wszystkim przedszkolakom oraz uczniom za zaangażowanie w kolejną akcję naszego wolontariatu. Mamy nadzieję, że nasza pomoc, przyczyni się do polepszenia losu wielu dzieciaków, które znalazły się w trudnej sytuacji rodzinnej.

    

© 2017 Bogdan Rzeźnik-Zubek

Slideshow is powered by Noobslide