Myśl roku:

 "Każdą pracę wykonuj tak, jakby miała ona być ostatnią w życiu" - Marek Aureliusz

Królewna Śnieżka i Siedmiu Gnomów

Dnia 23 listopada 2016 r. chętne przedszkolaki obejrzały niezwykłe widowisko „Królewna Śnieżka i Siedmiu Gnomów” z udziałem solistów baletu Opery Lwowskiej, w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Był to koncert charytatywny na pomoc i rehabilitację dzieci z terenów objętych działaniami wojennymi na wschodzie Ukrainy. Ważne jest obcowanie ze sztuką, ale o wiele ważniejsze - otwieranie serca na potrzeby innych ludzi, w szczególności ofiar wojen  i uchodźców.

    

© 2017 Bogdan Rzeźnik-Zubek

Slideshow is powered by Noobslide