Myśl roku:

 "Każdą pracę wykonuj tak, jakby miała ona być ostatnią w życiu" - Marek Aureliusz

W dniu Święta Zmarłych…

„(…) niech żywi nie tracą nadziei;
A kiedy trzeba - na śmierć idą po kolei,
Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec!”

Juliusz Słowacki

W dniu Święta Zmarłych składamy kwiaty nie tylko na grobach najbliższych lub znajomych. Pamiętamy o żołnierzach, dowódcach i partyzantach, którzy oddali swoje życie walcząc bohatersko w obronie naszej Ojczyzny. W sposób szczególny czynimy to wobec tych, których mogiły są bezimienne - często takie miejsca spoczynku spotkać można w lesie.
W tym roku do porządkowania grobów żołnierzy z okresu I wojny światowej, które znajdują się w pobliskim lesie, udali się uczniowie klas gimnazjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaszczwi. Dzielnie pomagało im kilkoro uczniów z klasy IV naszej „podstawówki”. Pod opieką nauczycielki historii Pani Janiny Lubaś oraz Pana Mirosława Izowita uporządkowali teren wokół mogił, złożyli wieńce i kwiaty oraz zapalili znicze – symbol pamięci.

Uporządkowano również teren wokół pomnika ufundowanego z okazji dwudziestej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczniowie złożyli wiązanki kwiatów, zapalili znicze i minutą ciszy oddali hołd bezimiennym bohaterom narodowym. Była to dla uczniów okazja do refleksji i zadumy nad życiem i przemijaniem, a jednocześnie – lekcja patriotycznego wychowania.

    

© 2017 Bogdan Rzeźnik-Zubek

Slideshow is powered by Noobslide