Myśl roku:

 "Każdą pracę wykonuj tak, jakby miała ona być ostatnią w życiu" - Marek Aureliusz

Warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej

O tym, jak ważne jest szybkie udzielenie pierwszej pomocy osobom potrzebującym dowiedziały się dzieci klas I i III w naszej szkole podczas programu „Mali ratownicy”, przygotowanego przez panią pedagog Barbarę Pelczar. W poszczególnych klasach odbyły się spotkania, podczas których dzieci dowiedziały się w jakich sytuacjach i w jaki sposób nawet one mogą przyczynić się do uratowania czyjegoś zdrowia i życia. Pani pedagog opisała trudne sytuacje zdrowotne, które mogą wydarzyć się w każdej chwili w szkole, w domu, w najbliższym otoczeniu dzieci. Pokazała jak reagować podczas zakrztuszenia, zadławienia, omdlenia, a także w przypadku ataku epilepsji czy cukrzycy. Dzieci miały możliwość sprawdzenia swoich umiejętności podczas wykonywania resuscytacji krążeniowo - oddechowej, która niezbędna jest w przypadku zatrzymania akcji serca. Każde dziecko na fantomie wykonało samodzielnie masaż serca, ale także miało możliwość ułożenia poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, którą wcześniej przedstawiła pani pedagog.

Celem warsztatów było kształtowanie świadomości i postaw dzieci sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych, przygotowanie dzieci do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń oraz uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych i kształtowanie postaw humanitarnych.

 

    

© 2020 Bogdan Rzeźnik-Zubek

Slideshow is powered by Noobslide