Myśl roku:

 "Każdą pracę wykonuj tak, jakby miała ona być ostatnią w życiu" - Marek Aureliusz

„Nie rzucim ziemi skąd nasz ród” – Harcerskie obchody ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W JASZCZWI

10 listopada 2014 roku w przeddzień Święta Niepodległości, 19 Drużyna Harcerska zorganizowała uroczyste obchody tej rocznicy. Uroczystość rozpoczęła się

od Mszy Świętej w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym w Jaszczwi. Wraz z Księdzem Proboszczem Tadeuszem Madejem, Mszę odprawił i wygłosił kazanie kapelan Hufca ZHP Krosno ojciec Patryk Jankiewicz. Po Mszy uczestnicy, wśród których były również drużyny harcerskie z Krosna i Krościenka Wyżnego, przeszli pod pomnik Bohaterów Walki o Niepodległość, gdzie odbył się uroczysty Apel Poległych. W świetle rozpalonych przez harcerzy pochodni została podniesiona na maszt flaga państwowa, a na zakończenie złożono wiązankę kwiatów. Głównym punktem obchodów był zorganizowany w Sali Domu Ludowego koncert „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród”, przygotowany przez harcerki i harcerzy 19 Drużyny Harcerskiej. Nie był to typowy koncert, ale było to wspólne, wraz z licznie zgromadzoną publicznością wykonanie pieśni legionowych. Część harcerek i harcerzy ubranych było w historyczne suknie i mundury wojskowe. Szczególnie pięknie prezentowali się podczas tańca poloneza, który był wstępem do koncertu. Atmosfera tego spotkania była szczególna. Publiczność włączyła się do wspólnego śpiewu.

Był to wzruszający i radosny wieczór, który dostarczył wielu przeżyć ale także był wspaniałą lekcją historii dla zgromadzonej młodzieży.

    

© 2017 Bogdan Rzeźnik-Zubek

Slideshow is powered by Noobslide