Uroczystość nadania Sztandaru 19 DH im. J. Piłsudskiego działającej przy Zespole Szkół w Jaszczwi.

Utworzono: poniedziałek, 07, maj 2012 11:52
Administrator

Podczas uroczystości wręczenia sztandaru dla 19 DH im. J. Piłsudskiego działającej przy Zespole Szkół w w Jaszczwi zainaugurowano obchody 100-lecia Harcerstwa w Krośnieńskiem. Uroczystość odbyła się 6 maja 2012 r. O godzinie 1000 kolumna harcerzy uroczyście przemaszerowała do Kościoła Parafialnego w Jaszczwi, gdzie czekali zaproszeni goście oraz poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych drużyn harcerskich, Zespołu Szkół w Jaszczwi oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaszczwi. Przemarszowi

 towarzyszyły dźwięki muzyki Harcerskiej Orkiestry Dętej z Żurawicy.

 

Msza święta rozpoczęła się o godzinie 1030. Koncelebrze przewodniczył ojciec Patryk Remigiusz Jankiewicz – kapelan Hufca Krośnieńskiego, a wśród koncelebrantów byli: ksiądz proboszcz parafii Władysław Rogała, ksiądz dr Czesław Goraj – Kapelan Hufca Rzeszowskiego, ksiądz Aleksander Radoń, ksiądz Stanisław Wolak oraz ksiądz Józef Obłój, który w kazaniu przybliżył postać patrona drużyny Józefa Piłsudskiego.

Sztandar 19 DH im. J. Piłsudskiego został poświęcony w czasie Mszy św. przez ojca Remigiusz w asyście ks. kapelana Czesława i ks. Józefa.

Po Mszy św. w podniosłej atmosferze uczestnicy uroczystości przemaszerowali do szkoły. Na czele kolumny niesiono nowy sztandar 19 DH im. J. Piłsudskiego, następnie szły pozostałe poczty sztandarowe, kolumna harcerzy, zaproszeni goście, nauczyciele, rodzice i uczniowie. Również temu przemarszowi towarzyszyły dźwięki muzyki orkiestry harcerskiej.

Uroczystość szkolna przekazania sztandaru rozpoczęła się od wciągnięcie flagi państwowej na maszt przed budynkiem szkoły. Pierwszym jej elementem było wprowadzenie sztandarów, następnie druh Piotr Lubaś powitał zgromadzonych gości, w szczególności Komendantkę Chorągwi hm. Władysławę Domagałę, komendanta Hufca Krośnieńskiego hm. Jana Borka, zastępcę Burmistrza Gminy Jedlicze Piotra Rostka, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jedliczu Piotra Krawczyka, duchowieństwo i zaproszonych gości. Szczególnie serdecznie powitano dh Jadwigę Węgrzyn, fundatorkę sztandaru.

Po powitaniu gości hm Piotr Lubaś  wygłosił przemówienie, które stanowiło prezentację 19 DH im. J. Piłsudskiego, jej tradycję, osiągnięcia i zasługi dla szkoły, Hufca i Chorągwi oraz krótki zarys jej historii.

Następnie hm Piotr Lubaś wręczył statuetki Złote Serca w podziękowaniu za prowadzenie drużyny harcerskiej hm Markowi Wójcikowi, nauczycielce Renacie Stec i byłemu dyrektorowi szkoły Eugeniuszowi Bachcie oraz fundatorce Sztandaru Pani Jadwidze Węgrzyn.

Kolejnym elementem uroczystości było przekazanie Sztandaru drużynie harcerskiej. Akt Nadania Sztandaru odczytał Komendant Hufca Krosno hm. Jan Borek. Po odczytaniu aktu komendant hufca przekazała Sztandar komendantowi drużyny, a komendant drużyny przekazał chorążemu Pocztu Sztandarowego. Następnie nastąpiła prezentacja Sztandaru.

Kolejnym miłym akcentem było przyznanie Zespołowi Szkół w Jaszczwi oraz dyrektorowi szkoły Honorowej Odznaki Przyjaciół Harcerstwa.

Ostatnim punktem było przemówienie i podziękowanie dyrektora szkoły Bogdan Rzeźnika–Zubka wszystkim za przybycie i uświetnienie uroczystości swoją obecnością.

Po głównej części uroczystości zaproszeni goście obejrzeli przygotowaną z tej okazji okolicznościową wystawę poświęcona historii drużyny, jej tradycje, ale też i współczesność. Można było obejrzeć kroniki z lat działalności drużyny.

Popołudnie i wieczór wypełnił piknik przygotowany przez harcerzy z 19 DH im. J. Piłsudskiego dla społeczności jaszczewskiej, zaprzyjaźnionych drużyn oraz zaproszonych gości.