Myśl roku:

 "Każdą pracę wykonuj tak, jakby miała ona być ostatnią w życiu" - Marek Aureliusz

histroia harcerstwa

Uroczystość nadania Sztandaru 19 DH im. J. Piłsudskiego działającej przy Zespole Szkół w Jaszczwi.

Podczas uroczystości wręczenia sztandaru dla 19 DH im. J. Piłsudskiego działającej przy Zespole Szkół w w Jaszczwi zainaugurowano obchody 100-lecia Harcerstwa w Krośnieńskiem. Uroczystość odbyła się 6 maja 2012 r. O godzinie 1000 kolumna harcerzy uroczyście przemaszerowała do Kościoła Parafialnego w Jaszczwi, gdzie czekali zaproszeni goście oraz poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych drużyn harcerskich, Zespołu Szkół w Jaszczwi oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaszczwi. Przemarszowi

Czytaj więcej: Uroczystość nadania Sztandaru 19 DH im. J. Piłsudskiego działającej przy Zespole Szkół w Jaszczwi.

Histroia 19 DH im. J. Piłsudskiego

W roku 1974 utworzono chorągiew krośnieńską ZHP, a wraz z tym powstał nowy hufiec z siedzibą w Jedliczu. W tym czasie przy szkole w Jaszczwi działała 73 drużyna harcerska. Po przydzieleniu drużyny do hufca w Jedliczu nadano jej numer 19 i tak powstała 19 Drużyna Harcerska, wtedy jeszcze im. gen. Karola Świerczewskiego. Była to drużyna o specjalności pożarniczej, uczestnicząca w wielu zawodach pożarniczych na szczeblu hufca i chorągwi. Drużynowym był wówczas harcmistrz Eugeniusz Bachta.

Czytaj więcej: Histroia 19 DH im. J. Piłsudskiego

    

© 2017 Bogdan Rzeźnik-Zubek

Slideshow is powered by Noobslide