Myśl roku:

 "Każdą pracę wykonuj tak, jakby miała ona być ostatnią w życiu" - Marek Aureliusz

RODO

Klauzula informacyjna dla uczniów i ich rodziców ( prawnych opiekunów)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

Czytaj więcej: Klauzula informacyjna dla uczniów i ich rodziców ( prawnych opiekunów)

    

© 2017 Bogdan Rzeźnik-Zubek

Slideshow is powered by Noobslide